Szómagyarázat

"A, Á"

Abhidharma:
A buddhista írások ezen része filozófiai, kozmológiai és pszichológiai leírásokat tartalmaz.

Ananda:
A történelmi Buddha személyes titkára.

Arhát (szkr):
"Aki legyõzte az ellenséget", azaz  "az érzelmeket és a nemtudást, ami fogva tart a szamszárában". Az arhátság a Kis Út célja, mivel az Arhát túljutott a szenvedésen.

Aksobia (tib. Mityöpa):
A vadzsra buddhacsaládot képviselõ kék Buddha, a tükörszerû bölcsesség megtestesítõje.

Amitábha (tib. Öpame):
A Határtalan Fény Buddhája.

Amitájusz (tib. Cepame):
A Határtalan Élet Buddhája.

"B"

Bardo (tib):
"Köztesállapot". Általában a halál és a következõ újraszületés közötti idõszakot értjük alatta.

Beavatás (vagy meghatalmazás, tibetiül Vang): 
Egy szertartás, melynek keretében a gyakorlót bevezetik egy buddhaaspektus erõmezejébe. Adható áldásként, vagy magának a gyakorlatnak az elkezdésekor. Ekkor szükséges a lung, a szöveges átadás, és a tri, az instrukciók a gyakorlat alkalmazásához. E módszerek hatékonyságát tudatosságunk kifejlesztésében nem lehet túlbecsülni.

Bodhiszattva (tib. Dzsangcsub Szempa):
A Nagy Út gyakorlója, aki letette azt a nagy fogadalmat, hogy megment minden lényt a szenvedéstõl és a megvilágosodáshoz segíti õket.

Bodhiszattva-ígéret:
Igéret arra, hogy ezentúl minden lény megvilágosodása érdekében fogunk dolgozni. Az ígéretet egy Bodhiszattva jelenlétében tesszük, és naponta érdemes megerõsítenünk a motivációt.

"C"

Cele Nacok Rangdröl: 
Nagy fordító, Vajrocsana testemanációja, aki a 17. században élt és rendkívül tanult volt. Egyaránt mestere volt a Dzogcsennek és Mahamudrának.

Csagcsen (tib) - > Mahamudra (szkr)

Csakraszamvara (szkr), Korlo Demcsok (tib):
A Legmagasabb Öröm buddhaaspektusa. Ragyogó, személyen túli örömöt képvisel, mely a tér valós természete. Kék és haragos. Állhat egyedül vagy Gyémánt Emsével egyesülésben. A ragaszkodást alakítja át.

"D"

Daka (szkr): 
Férfi energia kifejezõdése.

Dakini (szkr): 
Nõi energia kifejezõdése - tudást, intelligenciát, bölcsességet fejez ki. Több értelemben is használják: nõi tantrikus istenségekre, akik a Dharmát õrzik és szolgálják, továbbá megvilágosodott nõi gyakorlókra is alkalmazzák ezt a kifejezést a Gyémánt Úton.

Dharma (szkr) / Csö (tib):
Buddha tanításai.

Dharmata (szkr): 
Minden jelenség alapvetõ természete, a valóság lényegisége.

Dzogcsen (tib) / Maha Ati (szkr): - a Nagy Tökéletesség.
A Nyingma vonal legmagasabb szintû tanítása, mely lényegiségében és céljában megfelel a Kagyü átadás Mahamudrájának.

Dzsamgon Kongtrul Lodrö Tháje (1813-1899):
XIX. századi kagyü meditációs mester, aki nagy hatással volt a tibeti buddhizmus egészére mûveivel (pl. a Tudás kincsestára), és a Rimé mozgalom egyik fõ figurája volt.

"E"

Egzisztencializmus:
Olyan filozófiai nézet, melynek alaptétele az, hogy a megismerés kiindulópontja az egyéni lét. Minden jelenséget és problémát az elkülönült személyiség szemszögébõl vizsgál.

"F"

Fekete Köppeny (tib. Bernakcsen):
A karma kagyü vonal fõ Védelmezõje.

"G, GY"

Gampopa (1079-1153): 
Milarépa fõ tanítványa, és az elsõ Karmapa tanítója. Már Buddha megjósolta eljövetelét és kimagasló szerepét a Dharma terjesztésében Tibetben. Gampopa a szerzetesi Kagyü átadás forrása.

Gelug:
A tibeti buddhizmus négy ága közül a legfiatalabb. A megreformált iskola, melyet Congkapa alapított, és amely különös hangsúlyt helyez az írások tanulmányozására és a szerzetesi hagyományra.

Gompa (tib): 
Meditációra használatos helyiség.

Guru Rinpocse (tib) / Padmaszambhava (szkr):
Lótuszbanszületett. Jógi, aki a 8. században a teljes buddhizmust Tibetbe vitte.
Guru Rinpocse Amitábha Buddha emanációja. 810-tõl 55 évet töltött Tibetben. Izgalmas életet élt, számtalan csodát mutatott be és máig nagy tisztelet övezi. Az õ nevéhez fûzõdik a tibeti buddhizmus Nyingma vonala.

Gyémánt Tudat (tib: Dordzse Szempa, szkr: Vadzsraszattva):
Olyan buddhaforma, akiben minden Buddha tisztító ereje egyesül.

"H"

Három Fény-meditáció (tib. Lami Naldzsor, szkt. Guru Jóga):
Amikor a Buddhán tanítónk formájában meditálunk. Testének, beszédének és tudatának áldását legközvetlenebbül úgy kaphatjuk meg, ha azonosulunk megvilágosodott állapotával. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy az egyben lemásoljuk õt, hanem ugyanabban a félelemnélküli térben nyugszunk.

Hevadzsra(szkr), Tye Dordzse (tib):
Hevadzsra egy buddhaforma, aki az érzéki örömeket és formát alakítja örömmé a forma és üresség elválaszthatatlanságának felismerésén keresztül. Egyesülésben táncol partnernõjével, Dagmemával. Marpa fõ jidámja volt.

Hinajána (szkr):
Kis Út. A hallgatók (szkr: sravakák) és a 'nem-tanító buddhák' (pratyékabuddhák) útja. Itt a saját megszabadulásunk van a középpontban.

"J"

Jese Cögyál:
Padmaszambhava legfõbb tibeti partnernõje és tanítványa. Odaadása és példás gyakorlása révén elérte a legmagasabb megvalósítást. Padmaszambhava számos terma (spirituális kincs: átadások a késõbbi generációk számára) elrejtésével bízta meg.

Jidam (tib): 
Megvilágosodott tudat hatalmas gazdagsága számtalan energia és fény formában fejezi ki magát. A velük való azonosulás meditációban és a hétköznapi életben felébreszti saját buddhatermészetünket.

"K"

Kagyü vonal:
Jógi átadási vonal. Egyaránt magába foglalja a régi (nyingma) és az új (szarma) tanításokat, melyek Tibetbe kerültek. Mivel kifejezetten gyakorlás orientált, ezért "szóbeli" iskolának nevezik. A hõs Marpa hozta Tibetbe 1050 körül, és erejét a tanító-tanítvány közti szoros kapcsolat adja. Marpa fõ tanítványa Tibet nagy jógija, Milarépa volt, akit Gampopa követett. Gampopa után 4 fõ és 8 kisebb Kagyü Vonal jött létre. Mára a nagyobbak mind a Karma Kagyü Vonalba olvadtak, melynek  Õszentsége Karmapa a feje, míg a kisebbek közül a Drukpa és a Drikung Kagyünek Bhutánban és Ladakhban van népes követõtábora.

Kája (szkr):
Buddhatest. A teljes megvilágosodás három aspektusban nyilvánul meg. E három aspektus az Igazság-test (Dharmakája), az Öröm-test (Szambhogakája) és az Együttérzés-test (Nirmanakája).

Kalu Rinpocse (1904-1989):
Kelet-Tibetben született Kagyü láma és meditációs mester, aki Karmapa kérésére Nyugaton is tanított.

Kandzsur:
Buddha összes tanítása 108 kötetben.

Karma (szkr):
Ok és okozat. A külsõ és belsõ világunkat a tudatunkban elültetett benyomásoktól függõen tapasztaljuk - ezeket pedig mi ültetjük el testi, szóbeli és tudati cselekedeteinkkel.

Karmapa:
Tibet elsõ tudatosan újraszületett Lámája, a Karma Kagyü Vonal spirituális vezetõje. A Karmapák minden buddha aktivitását testesítik meg - eljövetelüket már a történelmi Buddha Sakjamuni és Guru Rinpocse is megjósolta. Ezidáig 17 inkarnációja ismert, az elsõtõl, Düszum Tyenpától a tizenhetedikig, aki a Táje Dorzsde nevet viseli.

Karma Paksi (1204-1283):
A kelet-tibeti Csilé Caktóból származó második Karmapa - Karma Paksi - igazi csodagyerek volt. Hatéves korára magától megtanult írni és olvasni. Tízévesen elég volt egyszer látnia egy szöveget ahhoz, hogy megjegyezze. Amikor Közép-Tibetbe tartott, hogy további oktatást kapjon, Pomdragpa Szönam Dordzséval találkozott, akinek egy látomásban megjelent az elsõ Karmapa - Düszum Tyenpa - , aki közölte vele, hogy ez a fiú lesz a következõ vonaltartó. Így Karma Paksi megkapta a Kagyü átadást. Rövid idõn belül ismertté vált különleges képességei miatt - Tibetben, Kínában és Mongóliában egyaránt voltak tanítványai. A Paksi mongol eredetû szó, mestert jelent - e néven vált a második Karmapa ismertté, miután a mongol császár magas spirituális pozíciót adományozott neki.

Kenpo Csödrak:
Kortárs buddhista professzor, a Karmapa Nemzetközi Buddhista Intézet dékánja.

Kis Út (tib. Tek Csung, szkt. Hinajána, mai elnevezése: Theravada):
A "hallgatók" (szkr. Sravakák) és a "nem-tanító Buddhák" (szkr. Pratyeka Buddhák) útja. A hangsúly itt saját megszabadulásunkon van.

"L, LY"

Laktong (tib), Vipasszana (szkr):
Meditáció, mely a tudat természetének felismerését célozza. Néha elemzõ meditációként írják le. A Siné mellett a másik alapvetõ meditáció, mely a buddhizmus minden ágában megtalálható.

Láma (tib): 
Tanító. A Gyémánt Úton elengedhetetlen, hiszen nélküle nincs kulcs a legmélyebb tanításokhoz.

Lamdre (tib):
Út és gyümölcs. Virupa mahasziddha tanításain alapuló meditációs rendszer - a Szakja vonal fõ tanítása.

Lodzsong (tib):
A tudat képzése. A korai Kadampa vonal mahajána meditációs rendszere, mely Atisha nevéhez fûzõdik.

"M"

Madhjamaka (tib. Uma):
A Pradzsnaparamita szutrák Üresség értelmezésén alapuló filozófiai iskola. A Madhjamaka az elfogadás és elvetés túlhaladását mutatja meg, és kihangsúlyozza minden dolog függõ keletkezését.

Mahajána (szkr):
Nagy Út. Motivációnk és gyakorlásunk a minden lény javára történõ megvilágosodásra irányul. Ez az alapja az együttérzés és a személyen túli bölcsesség kifejlesztésének.

Mahakála (tib. Nagpo Csenpo, szó szerint: Nagy Fekete):
Minden buddha védelmezõ ereje.

Mahamudra (szkr) / Csagya Csenpo (tib):
A valóság Nagy Pecsétje - Buddha ígérete arra, hogy ez a legmagasabb szintû tanítás. Fõleg a Kagyü hagyományban tanítják és tudat közvetlen tapasztalatát hozza. A Mahamudra magába foglalja az alapot, az utat és a célt, így a buddhista tanítások kvintesszenciája.

Mahasziddhák (szkt.):
Nagy indiai tantrikus mesterek, akik arról nevezetesek, hogy képesek voltak szellemi erejükön keresztül manipulálni a jelenségvilágot. A legkülönbözõbb életmódokat folytatták, és kifejlesztették azokat az eszközöket, amivel a Dharmát a legkülönbözõbb típusú és hajlamú emberek is hatékonyan gyakorolhatják.

Maitripa (1007-?):
Marpa egy tanítója, aki Mahamudra-tanításokat adott át neki. Marpa a fõ tanítójától, Naropától is kapott Mahamudra-tanításokat.

Mandala (szkr) / Tyil khor (tib): 
Szó szerint: a közép és ami körülötte van. Egyfelõl erõteret jelent - például a megvilágosult erõtér a Buddhák 37 tökéletes tulajdonságából jelenik meg. Másik jelentése az a tökéletes világegyetem, amit a Mandala-felajánlások keretében a Buddháknak odaajándékozunk.

Mantra:
Egy buddhaaspektus természetes vibrációja. Ahogy kimondjuk, az adott Buddha jelen lesz. A mantra alapvetõ része a Gyémánt Út meditációknak.

Marpa (1012-1097):
A "Nagy Fordító". Háromszor utazott Indiába, és új erõt hozott a tibeti buddhizmusba. Fõ tanítói Naropa és Maitripa voltak. Õ volt a Kagyü hagyomány elsõ tibeti vonaltartója és egyben Milarepa tanítója. A Kagyü Vonal világi és jógi átadásait gyakran nevezik Marpa Kagyünek.

Materializmus:
Anyagelvûség. Olyan filozófiai nézet, mely szerint az anyag öröktõl fogva van, minden, ami van: anyagi; minden, ami történik: az anyag módosulása.

Megszabadító (szkt. Tara):
Fehér Megszabadító (tib. Dölkar), Zöld Megszabadító (tib. Dölma): Minden buddha együttérzésének nõi megtestesülése. A különbözõ veszélyektõl, félelmektõl és fájdalmaktól véd meg, és segít abban, hogy társra leljünk.

Megszabadulás (szkt. Abhimukti):
A tudat ürességét felismerve, elérjük a létforgatagtól való megszabadulást. Megszabadulunk minden zavaró érzelemtõl. Azonban ez még nem a teljes megvilágosodás állapota, mivel még nincs teljes megértésünk arról, "ahogy a dolgok vannak".

Megszabadulás Ékköve:
Gampopa fõ filozófiai mûve. A Nagy Út látásmódját és magát az utat fejti ki. Kitûnõ bevezetést nyújt az alapvetõ tanításokba.

Megvilágosult Tudat (tib. Csang Csub Szem, szkt. Bodhicsitta):
Két aspektusa van: a relatív azt jelenti, hogy a hat Megszabadító Cselekedeten keresztül minden lény javára válunk.. Az abszolút a gondolatoktól és habozástól mentes spontán és erõfeszítés nélküli tevékenység. Az alanyt, tárgyat és cselekedetet egyazon teljességként tapasztalva ez az intuitív állapot automatikussá válik.

Meitripa:
Marpa tanítóinak egyike, akitõl a Mahamudra átadást kapta (Marpa egyébként fo tanítójától, Naropától is kapott Mahamudra tanításokat).

Menedék:
Olyan értékek, melyekben bízhatunk. Menedéket veszünk a Buddhában, mint célban, a Dharmában - a tanításokban - mint az útban, és a Szanghában - a gyakorlókban - mint barátainkban az úton. Ezeket a Három Drágakõnek nevezik. A Gyémánt Úton továbbá menedéket veszünk a Három Gyökérben: a Lámában, a Jidamokban és a Védelmezõkben. Õk az áldás, az inspiráció és a védelem forrásai az úton.

"N"

Nagardzsuna:
Az elsõ században élt híres indiai mester, a Madjamika filozófiai iskola alapítója.

Nagy Út (szkr. Mahajána):
Az út, melynél motivációnk és gyakorlásunk a minden lény javára történõ megvilágosodásra irányul. Ez az alapja az együttérzés és a személyen túli bölcsesség kifejlesztésének.

Naropa (1016-1100):
Indiai Mahasziddha, aki a Nalanda Egyetemen volt professzor. Tilopa tanítványa és Marpa tanítója.

Naropa Hat Jógája:
A Kagyü Vonal rendkívül hatékony módszerei ezek. Céljuk, hogy a tudat természetét annak energia-aspektusán keresztül ismerjük fel. A következõ gyakorlatokat foglalják magukba: Belsõ Hõ, Tiszta Fény, Álom, Illuzórikus Test, Köztesállapot, Tudatosság Átvitele.

Ngöndro (tib):
Elõkészítõ gyakorlatok. Négy általános és négy különleges van. Elõször ki kell alakítanunk egy alapos motivációt úgy, hogy négy alapvetõ tényt értünk meg életünkkel kapcsolatban: jelenlegi létünk ritkaságát és értékességét - azt, hogy a megszabadulás és megvilágosodás elérésére használhatjuk. Aztán a mulandóságot - azt, hogy most kell használnunk. A karmát, azaz az ok és okozatot - azt, hogy mi magunk formáljuk életünket. Végül pedig azt, hogy a megvilágosodás az egyetlen tartós öröm. A különleges gyakorlatok négy, számtalan ismétlést tartalmazó gyakorlatsorból állnak, melyek rengeteg jó benyomást ültetnek el tudatalattinkban. Ezek mélyen dolgoznak tudatunkban, egyre növekvõ örömöt adnak, és eltávolítják a jövõbeli szenvedés okait. A Ngöndro az alapja annak, hogy tudatunk természetét energiaként és tudatosságként egyaránt felismerjük. A négy különleges gyakorlat a Leborulások, a Gyémánt Tudat-meditáció, a Mandala felajánlások és a Tanítón való meditáció (Guru Jóga).

Nihilizmus:
 A lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát, az ok-okozati összefüggés tagadását valló nézet.

Nirvana (szkt..):
A szenvedésen való túljutás, a létforgatagban való újraszületés kényszerének megszüntetése.

Nyungne (tib): 
Böjtöléssel egybekötött gyakorlat, mely során ezerkarú Szeretõ Szemeken meditálunk.

"P"

Pova (tib):
A Tudatos Halál meditációja. Célja, hogy a tudatot a halál pillanatában egy buddha "Tisztaföldjére" jutassuk.

Pradzsnaparamita (szkr):
A tökélyre fejlesztett bölcsesség. A Nagy Út azon szutrái, melyek kifejtik az ürességet. A leghíresebbek a Gyémánt Szutra és a Szív Szutra. Továbbá egy nõi buddha neve, aki a tökéletes bölcsességet testesíti meg.

Pudzsa:
Tibetiül énekelt meditáció - egy invokáció szertartásos felajánlásokkal.

"R"

Repa (tib.):
Olyan megvalósító (jógi), aki mindössze egy pamutruhát visel (pl. Milarepa).

Rinpocse:
Tiszteletteljes megszólítás, a magasrangú lámákat illetik vele. Jelentése: értékes.

"S, SZ"

Samarpa:
A 2. Karmapa azt a jóslatot tette, hogy a Karmapák a jövõben két nirmanakája formában fognak megjelenni. Samarpa Karmapa két nirmanakája formájának egyike, így a Karmapa után a Karma Kagyü Vonal második legfontosabb tanítója.

Siné (tib), Samata (szkr):
A tudat lenyugtatására szolgáló meditáció. Egyike annak a két alapvetõ meditációnak, mely mindegyik buddhista hagyományban fellelhetõ.

Szakja:
A három nem megreformált iskola egyike. A szakjáknál megtalálható a tulku-vonal, de öröklõdés útján is tovább adódik a hagyomány. A szakja iskolának számos nagyon fontos filozófiai magyarázatokat köszönhetünk.

Szamadhi (szkr):
Meditatív összpontosítás.

Szamszára (szkr):
Létforgatag - az újraszületések kezdet és vég nélküli körforgása.

Szanga (szkr):
Azok közössége, akik a Dharmát - azaz a buddhista tanításokat - gyakorolják.

Szaraha:
A "Nagy Brahmin". Indiai mahasziddha, a Mahamudra vonal mestere.

Szeretõ Szemek (tib. Csenrézig, szkt. Avalokitesvara): 
Szó szerint: akinek a szemei mindenkit látnak): Minden Buddha szeretete és együttérzése.

Sziddha (szkr): 
Olyan gyakorló, aki spirituális megvalósításra tett szert és természetfeletti erõvel bír.

Sztúpa (szkr) / Csörten (tib):
A tökéletes megvilágosodás fizikai reprezentációja. Az összes érzelem és elem transzformációját mutatja az öt megvilágosodott bölcsességgé és az öt Buddha családdá. Szimmetrikus formája általában ereklyéket, mantrákat, stb. rejt magában.

Szutra:
Szutra alatt azokat a tanításokat értjük, amit Buddha Sakjamuni adott, vagy neki tulajdonítanak. Rengeteg van belõlük, és különbözõ kategóriákba csoportosítják õket. Vannak Hinajána szutrák (Páli Kánon) és Mahajána szutrák (Pradzsnaparamita, stb.)

"T"

Tantra:
A Gyémánt Út gyökérírásai. Ezeket Buddha Sakjamuninak tulajdonítják, és számos formájuk van. Leírják a buddhaaspektusok erõtereit (mandala) és az ezekkel kapcsolatos gyakorlatokat. A Tantra szó szerint fonalat jelent.

Tendzsur:

Buddha tanításaihoz fûzõdõ magyarázatok, melyeket indiai mesterek írtak (254 kötet).

Tilopa (988-1069):
Indiai mahasziddha. Egybegyûjtötte a Gyémánt Út teljes átadásait, majd átadta ezeket fõ tanítványának, Naropának - így õt tekinthetjük a Kagyü Vonal "alapítójának".

Tisztaföld:
A Tisztaföldeket megvilágosodott Buddhák jelenítik meg. Ezek nem földrajzilag behatárolható helyek, hanem a tudat terei. Emberi lényként is - itt és most - tapasztalhatjuk õket a meditáción keresztül. Azok számára, akik még nem érték el a megszabadulást, a Nagy Öröm birodalmát jelenti - a Határtalan Fény Buddhájának Tisztaföldjét. A tudatosság eme szintjét elérhetjük bizonyos meditációkat gyakorolva és erõs kívánságokat téve.

Transzcendens:
A tapasztalati világon túlmutató, értelemmel fel nem fogható, a megismerés határain túli.

Tulku (szkt. Nirmanakája):
Az együttérzés állapota. Olyan lény, aki tudatosan születik újra minden lény javára - olyan erõvel rendelkezik, mellyel kibontakoztatja képességeiket. Emlékezhet elõzõ életeire, de az is lehet, hogy nem. A szó "illúziótestet" jelent, olyan formát, melyet használunk, de nem függünk tõle.

A tulkuk legjobb példái a különbözo Karmapák. Többféle tulkut különböztetünk meg:
- Csöki Tulku: például Buddha Sakjamuni
- Tyeva Tulku: különbözõ tanítók és olyanok, akik másoknak a legjobbat akarják - ilyenek például a különbözõ Karmapa-inkarnációk
- Szovo Tulku: például szövegek vagy szobrok - olyan dolgok, melyet valaki készített
- Ngagcog Tulku: olyan dolgok, melyek a Buddhák kívánságaiból kifolyólag jelennek meg, például egy folyón átívelõ híd.

Tulku-rendszer: 
A tibeti buddhizmus tipikus jellemzõje; e "rendszer" keretében fölkutatják az egyes tulkukat (tudatosan újraszületett lények), hogy azok betölthessék elõzõ életekben elfoglalt pozíciójukat a vallási hierarchiában.

Tumo:
 Naropa Hat Tanításának egyike, a Belsõ Hõ gyakorlata.

"V"

Vadzsra (szkr) / Dordzse (tib): 
 Az, ami mindent képes átvágni. Szó szerinti fordításban "mennydörgés" vagy "gyémánt". A vadzsra egyben egy Gyémánt Úton használt rituális tárgy is, ami az eszközöket szimbolizálja.. Általában együtt használják a csengõvel, mivel az eszközök és a bölcsesség (ezt szimbolizálja a csengõ) elválaszthatatlan.

Vadzsrajána (szkr) / Gyémánt Út: 
A Nagy Út motivációján és filozófiáján alapuló eszközök, melyek gyors átalakulást hoznak. Csak azzal az eltökéltséggel párosulva gyakorolható, hogy mindent tiszta szinten lássunk.

Vadzsrajogini (szkr), Dordzse Naldzsorma (tib):
Vörös táncoló nõi forma, aki fiatal, gyönyörû és emberi csontdíszeket visel. A nemtudást és vágyat alakítja át.

Védelmezõk:
Három fajtába sorolhatók: Egyfelõl vannak azok a megvilágosulatlan energiamezõk, akik hisznek az Énben - ezek a Dzsigtenpák. Õket jobb elkerülni, mivel nehéz "esetek" lehetnek. Az olyan jógik, mint Guru Rinpocse vagy a Karmapák, irányítása alatt Damcigpákká válnak, hiszen az ígéret köti õket, hogy nem bántják a lényeket. Gyakran kissé "furcsán" néznek ki, és fokozatosan Bodhiszattvává válnak, egy függõleges bölcsességszemre téve szert a homlokukon. A legfontosabb Védelmezõk a Buddhák közvetlen kisugárzásai: a férfi Mahakálák és a nõi Mahakálik. Õk külsõre harmonikusak, és mindig legalább a 8. bodhiszattva-szinten állnak. Miután buddhista Menedéket vettünk, õk biztosítják, hogy a gyakorlónak minden tapasztalat egy lépéssé váljék a megvilágosodás felé vezetõ úton.